Privacy

AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming)

Per 25 mei 2018 gelden er nieuwe Europese regels ter bescherming van de privacy. Die regels gelden ook voor de Stichting Kursus Projekt IJsselstein (KPIJ). Dat betekent onder andere dat wij een Privacyreglement hebben moeten vaststellen. Dat is intussen gebeurd. Klik hier om de complete tekst lezen.
Wat is nu anders? Wat betekenen de veranderingen in de praktijk ?
Net als voorheen slaan wij de persoonsgegevens van cursisten en docenten op die die zich bij de KPIJ hebben opgeven voor een cursus, lezing of workshop. 
Bij de inschrijving wordt gevraagd naar naam, adres, telefoonnummer en email-adres en een bankrekeningnummer. Deze gegevens worden opgeslagen in onze beveiligde administratie. Daarmee kunnen we cursisten en docenten informeren over het verdere verloop van hun inschrijving of cursus. Gaat de cursus wel of niet door? Waar en wanneer wordt deze gegeven? Ook maken we daarmee een presentielijst voor de docent. De gegevens mogen niet voor andere doeleinden worden gebruikt. Dat was altijd al zo en dat blijft zo. Ook maken wij op onze website geen gebruik van pixels van sociale media zoals bijv. Facebook. Jouw gegevens komen daar niet terecht.
Wel is de toegang tot gegevens strenger geregeld. Zo hebben bestuursleden voortaan alleen toegang tot de gegevens voor zover zij dat voor hun taak nodig hebben. 
Dat houdt bijvoorbeeld in dat de penningmeester en de administratie - als enige- toegang hebben tot het bankrekeningnummer van de cursisten en docenten, dit met het oog op de incasso en uitbetaling van cursusgelden. Cursusbeheerders kunnen bij de cursussen zien hoe de stand van inschrijving is en wie zich hebben aangemeld. De webmaster en de systeembeheerder hebben zicht op het totale bestand.
De gegevens die je bij je inschrijving bij de KPIJ achterlaat, worden beperkt bewaard. 
In de regel is dat niet langer dan twee jaar na het laatste contact.
Nieuw is ook dat je het recht hebt inzage te krijgen in de gegevens die wij van je hebben opgeslagen. Ook heb je het recht eventuele correcties in de opslag te vragen of zelfs verwijdering van je gegevens.

GOOGLE ANALYTICS

Wij meten hoe onze website wordt gebruikt. Dat doen wij met Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (Google). Google Analytics maakt gebruik van cookies (bestandjes die op uw computer worden geplaatst) om te analyseren hoe gebruikers de website gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt.


Als je nog vragen hebt over dit onderwerp, stel ze gerust. Het beste is dat te doen via de email: info@kpij.nl