Klachtenregeling

We doen ons best om alle activiteiten goed te laten verlopen en toch gaat er af en toe iets mis. Een klacht hebben is niet prettig maar kan een aansporing zijn om zaken te verbeteren. Mocht u een klacht hebben over een activiteit van KPIJ, neem dan contact met ons op. Vergeet daarbij niet duidelijk te vermelden over welke activiteit, op welke dag en op welk tijdstip uw opmerking gaat. Laat alstublieft ook uw telefoonnummer achter, dan kunnen we gemakkelijk contact met u opnemen.
Uw klacht wordt vertrouwelijk behandeld.

Klachten moeten schriftelijk worden ingediend via e-mail (info@kpij.nl) of per post (Postbus 110, 3400 AC IJsselstein). Anonieme klachten worden niet in behandeling genomen.

In geval u moeite heeft met de wijze van lesgeven van een docent verzoeken wij u eerst met de betrokken docent te overleggen.

Een klacht wordt binnen 2 kalenderweken (vakantieperiode niet meegerekend) schriftelijk afgehandeld.

Het antwoord op de klacht omvat in ieder geval:

  • Het resultaat van ingewonnen advies dan wel commentaar door betrokkene
  • Overwegingen die leiden tot de conclusie
  • Conclusie van de behandeling van de klacht
  • Wijze van verdere afdoening

Indien naar uw oordeel de afdoening van de klacht niet naar wens is verlopen is beroep bij de onafhankelijke klachtencommissie mogelijk. Een dergelijk beroep dient schriftelijk te worden ingediend. Deze klachtencommissie is samengesteld door het bestuur van KPIJ. Uitspraken van de klachtencommissie zijn bindend.

Een klacht bij de klachtencommissie wordt binnen een periode van 1 maand (vakanties niet meegerekend) behandeld en schriftelijk afgedaan. In het kader van dit beroep kan de commissie besluiten tot een nader gesprek met betrokkenen.